—Fauna ictiològica i herpetològica—.
(peixos i rèptils)
A partir d'aquest passadís començam el recorregut. Per a poder-lo visitar tot seguint un ordre, tal i com em esmentat abans, es comença pel nostre costat esquerra on hi està exposada la fauna ictiològica (peixos) presentada mitjançant vitrines que imiten el seu hàbitat. La majoría d'espècies són principalment mediterrànies (amb unes 150 espècies), també n'hi ha algunes d'aigües dolces i marines tropicals.Segurament el visitant reconeixerà a moltes espècies de peixos ja que es tracta d'espècies d'interès pesquer, fàcils de trobar al mercat i que per altre banda, els aficionats a la pesca hi estan familiaritzats també. A part, es mostren també dentadures i espines de peixos, caràcters que sovint són de gran utilitat per a la correcta identificació d'aquests animals. La taxidèrmia dels peixos no és gaire fàcil si tenim en compte que les belles coloracions i textures platajades, així com aspectes de "viu" es perden. Per aquesta raó els exemplars naturalitzats s'han de restaurar amb pintures especials i envarnissar després per a la seva correcta conservació.Podriem destacar algunes famílies com la dels làbrids, on s'hi inclouen els tords, el raor, el fadrí i la donzella, animals d'espectaculars coloracions i costums depredadores. El raor, conegut pel seu elevat valor gastronòmic és l'única espècie que viu totalment associada al fons arenós, trobant-se adaptat en aquest medi, de manera que pot "nedar" davall l'arena. Els serrànids, grup que contempla a les vaques i serrans així com també als majestuosos amfosos i xernes és un altre grup força conegut i interessant, també. A la mateixa vitrina hi estan les escórpores, el serrà imperial i el cap-roig, tan coneguts pel seu valor comercial i gastronòmic, com per tratar-se de peixos verinosos, doncs la seva mucosa protectora és tòxica i irritant, per la qual cosa les picades de les espines produeixen gran dolor i inflamacions.Una altre família de peixos prou coneguda també i que presenta textures que semblen metàl·liques és el dels espàrids, entre els que es troben el sard, la variada, l'esparrall, l'oblada, la saupa, la càntera o el besuc, entre d'altres. Totes elles són espècies comercials pescades continuament, caracteritzades per les poderoses barramentes amb les que poden trancar closques de mol·luscs.Al final del passadís trobam una gran vitrina que imita un fons marí Balear. En aquesta vitrina hi ha exemplars de gran mida però que, en quant a espècie, algunes d'elles ja han estat observades en les vitrines anteriors. Per altre banda hi trobam també algunes espècies que al tratar-se d'animals grossos s'han tingut que incloure aquí, independentment de la família a la qual pertanyen. És el cas de la morena, el congre, el surer ò el rap.

Després de la vitrina de gran mida, n'hi ha tres més: una dedicada a la fauna ictiològica tropical marina, una altre dedicada al medi pelàgic ò alta mar (on hi trobam la tintorera, el bot o peix lluna, la serviola, entre d'altres) i la darrera, exclusivament dedicada a la bastina plana ò selacis de forma aplanada, això són les rajades, les farrasses, els clavells…

La vitrina de peixos marins tropicals, intenta recrear un fons coral·lígen habitat per espècies sovint usades en els acuaris d'aigua salada. Destaquen els peixos disc, els cavallets de mar ò els peixos globus.


En el costat dret, començam amb la fauna herpetològica (el grup dels rèptils). Hi tenim una representació bastant aceptable de diverses espècies de rèptils originaris de tots els continents del món, a excepció de l'Europeu (ja que per aquests es troba adaptat expressament el següent passadís). Hi estan representats diferentes espècies de llangardaixos exòtics, dragons ò gekos i serps, tots ells mostrats juntament amb el respectiu nom científic i la seva distribució mundial. Els noms comuns s'hi indiquen només en els idiomes que ho tenguin.

Tots els exemplars han estat aconseguits una vegada morts, a partir de la cessió per part de particulars, (botigues d'animals, criadors i aficionats). Per tots és sabut que la "moda" de tenir animals exòtics a casa fa possible que aquestes espècies arribin a les nostres illes. Entre els exemplars més interessants conservats en el museu, podem destacar una boa constrictor de quasi 4 metres, l'escurçó del Gabón (un dels més grossos i perillosos del món), les iguanes i basiliscs, les verinoses Cobres, entre molts d'altres.