—Fauna herpetològica—.
(rèptils i amfibis)

En aquest passadís, tant a la part esquerra, com a la central i la dreta, seguim observant diferentes espècies de rèptils tal i com hem fet en el passadís anterior.S'hi inclouen aquí els quelonis : les tortugues marines, les tortugues d'aigua dolça i les terrestres. Per altre banda, els varans i els camaleons segueixen després dels quelonis.
Els camaleons precisament, són el darrer grup que representa als rèptils exòtics. A partir d'ells s'hi han col·locat els rèptils europeus i nacionals, com ara les serps (de garriga, d'aigo, o l'escurçó), els llangardaixos (l'ocel·lat o verd, els dragonets i les sargantanes)…

La darrera part dels passadís està dedicada als amfibis en general, tant nacionals com tropicals. En quant als nacionals podem destacar al calàpet verd, els granots i les salamandres, mentres que els amfibis tropicals es troben representats bàsicament per granotes i calàpets que s'han mantingut en captivitat dins terraris per ser cedits després de morts al museu. Una vegada més els particulars ens ajuden a ampliar la col·lecció.

Els amfibis es classifiquen en tres grans grups: els granots i calàpets (anurs), les salamadres i tritons (urodels) i les cecílies (amfibis àpodes). Són vertebrats associats a la vida aquàtica i que sofreixen metamorfosi per passar de larva a adult. La seva pell es troba recoberta per mucosa.