—Fauna malacològica (mol·luscs)—.
Bivalves, cefalòpodes i altres.

— Fauna invertebrada marina—.
Equinoderms, coralls, briozous i altres .


En aquest passadís seguim amb els mol·luscs bivalves. Es mostren 37 famílies, representades per a més de 150 espècies de tot el món.

Acabats amb el grup dels mol·luscs bivalves anam seguint amb altres grups de mol·luscs encara que més redüits: els quitons, (poliplacòfons ò mol·luscs amb plaques), els escafòpodes (ullals d'elefant), i els cefalòpodes (pops, calamars, sípies...).

En total hi ha unes 10 famílies d'aquests grups menors, representades per a unes 25 espècies. Seguidament un departament dedicat a altres invertebrats marins, com els celenteris, representats pels corals, les gorgònies, els briozous ò les esponjes... amb una total de més de 60 espècies, si contam tan les del mar balear com les originàries dels mars tropicals.

Després d'aquests, ens trobam amb un altre grup molt interessant i a més bastant conegut per la gent: els equinoderms (estrelles i eriçons de mar) amb més de 50 espècies de diferents famílies, estant ben representades especialment les del mar Mediterrani, així com també algunes altres espècies provinents dels mars tropicals.

Els equinoderms són animals depredadors ò carronyaires que viuen en contacte amb el sustrat del fons marí, ja sigui rocós ò arenós. Tenen multitut de petits peus o tentacles i una boca al centre de la part inferior. Per menjar, expulsen cap a fora part del seu estómac, amb la finalitat de capturar l'aliment ja sigui viu ò mort.

Moltes espècies tenen un valor gastronòmic alt com ara els eriçons, mentres que la majoria d'espècies del grup dels asteroideus (estrelles de mar) són capturades tan accidentalment com voluntariament per secar-les i utilitzar-les com a objecte de decoració ò souvenir.