—Fauna invertebrada artròpoda—.
(crustacis, isòpodes, aràcnids, miriàpodes…).

— Fauna entomològica (insectes)—.
Diversos grups i coleòpters (escarabats).


A la part esquerra del passadís començam amb l'exposició de més de 125 espècies de crustacis, la majoria presents a la nostra fauna mediterrània. Els crustacis, com les llagostes, els crancs ò les gambes són artròpodes. És a dir, invertebrats amb esquelet extern dur format per quitina i carbonat càlcic. El seu cefalotòrax està soldat, sense apreciar diferència entre el cap i el tòrax.

En els crancs, l'abdomen es troba modificat, reduit i replegat a la part ventral. Les femelles utilitzen l'estructura d'aquest abdomen per conservar-hi els ous fecundats. Malgrat la majoria siguin espècies marines i a més comercials, hi ha també crustacis d'aigua dolça com per exemple el cranc de riu que actualment es troba reemplaçat pel cranc de riu americà.

A les parts central i dreta del passadís, estan exposats els invertebrats terrestres. Els primers són els isòpodes terrestres (crustacis que necessiten un cert grau d'humitat per sobreviure, coneguts com a someretes del Bon Jesús o cotxinilles d'humitat). Segueixen els miriàpodes (milpeus i centpeus) i els aràcnids (aranyes, taràntules, escorpins...).

Tota la part dreta del passadís està dedicada als insectes. Hi ha dos tipus de vitrines: les grans vitrines verticals que cobreixen la part alta de la paret i les vitrines més petites que ens vénen més o manco a l'altura de la nostra cintura. A les vitrines més baixes trobam una representació d'alguns grups importants d'insectes (libèl·lules, llagostes, mosques, abelles, mantis, insectes pals, xigales, xinxes de les plantes, dermàpters...).

A les vitrines verticals de la paret hi estan exposats i ordenats per famílies les diferents espècies d'un dels grups més abundants del món: els coleòpters (escarabats). Ara mateix tenim unes 1.200 espècies, tant de la nostra fauna autòctona com de l'exòtica.