El museu i el seu orígen
El Museu es troba situat en el primer pís de la Casa de Cultura del poble de Costitx (Mallorca). Es va començar a construir a l'any 1985 i es va inaugurar a l'any 1987. Compta amb una superfície d'exposició de 500 m2 on s'hi mostra amb caràcter permanent, una de les col·leccions més importants de Balears en matèria de Ciències Naturals.


Aquesta col·lecció va ser creada per Francisco Ruíz Bort, nascut a Barcelona (1948). Va començar a col·leccionar invertebrats amb gran entusiasme a l'edat de 12 anys. Als 17 anys (1965), estudià taxidèrmia aconseguint el títol oficial de taxidermista. A partir d'aquí i durant anys, va anar ampliant la seva col·lecció particular, especialment dedicada a la fauna íbero-balear. Després de la creació del museu, l'espai físic del local va fer possible que la col·lecció s'anàs completant encara més, incorporant nou material i incloent-hi també els departaments de Geologia i Paleontologia. Actualment s'està montant una col·lecció interesantíssima, dedicada als fongs, que s'aconsegueix a partir de les rèpliques i reproduccions exactes de bolets que es realitzen amb fang en el museu mateix.
Estructura del museu
La visita es realitza seguint un itinerari mitjançant passadissos en els quals hi estan exposades les diferents espècies conservades dins vitrines, juntament amb reconstruccions del seu hàbitat o medi ambient igual que en el que les podem trobar a la natura. Això dóna una aparença més atractiva, a diferència d'altres col·leccions que tan sols exposen els animals naturalitzats sobre peana, la qual cosa té un aspecte "macabre" del qual intentam fugir. Les diferents espècies es troben agrupades normalment per famílies o grups taxonòmics: peixos, amfibis, rèptils, aucells, mamífers, invertebrats, bolets i registre fòssil. Normalment cada passadís pertany a un o varis grups semblants, cosa que no sempre és possible. Encara que la immensa majoria d'espècies pertanyen a la fauna íbero-balear també es mostren espècies exòtiques, especialment en els departaments dels rèptils, amfibis i invertebrats. Aquests darrers caracteritzats per la bellesa de les seves textures, formes i colors. Els vertebrats concretament, estan exposats en unes 200 vitrines que es poden contemplar d'aprop fent un recorregut de més de 170 metres lineals d'exposició. Per a cada vitrina s'hi indiquen, a part dels seus respectius noms científics, els noms comuns en diverses llengües: noms propis de Balears i els noms propis del Català estàndard. Així com també en Castellà, Anglès, Alemany, Francès i Italià. En quant als invertebrats terrestres i marins, aquests es presenten en 155 vitrines que es contemplen durant més de 65 metres lineals d'exposició. De la mateixa manera que amb els vertebrats, també s'hi indiquen els seus noms científics. Els noms comuns, especialment els dels mol·luscs mediterranis, s'indiquen en càs de que existeixin, en vitrines especials tipus "diorama".


Visita al museu

El recorregut de la visita en general, s'ha de realitzar preferentment deixant les vitrines a la nostra part esquerra. D'aquesta manera es garanteix realitzar el recorregut sencer fent possible així el poder veure-ho tot. Per motius de seguretat, educació i solidaritat, el museu es troba adaptat per a les persones minusvàlides. En tot càs, tots els grups concertats poden visitar el museu a qualsevol hora i dia de l'any, sol·licitant la visita per anticipat.

HORARIS DE VISITA


de dimarts a divendres:

de 9:30 h. a 13:00 h. (matins)

Caps de setmana:

oberts el segon i quart de cada mes.

Mes d'agost tancat.

tel.: 971 876 070